Uncategorized

Waarom medicatieveiligheid van groot belang is

Werken met medicijnen is foutgevoelig en daardoor risicovol. Een fout is zo gemaakt, bijvoorbeeld doordat:

  • De toedienlijst niet is bijgehouden of niet is afgetekend, waardoor een zorgmedewerker niet weet welke medicatie er gegeven moet worden.
  • Er geen afspraken zijn gemaakt over wie waarvoor verantwoordelijk is.  
  • De werkdruk hoog is en zorgmedewerkers steeds worden onderbroken met vragen en telefoontjes van collega’s. Een fout met bijvoorbeeld de dosering is dan zo gemaakt.
  • Medicatie wordt gemalen terwijl dat niet mag.

Het kan dus op allerlei manieren fout gaan met het toedienen en aanreiken van medicatie. Als zorgmedewerker kun je hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wist je dat als je als zzp’er in de zorg werkt dat je volgens de wet BIG zelf verantwoordelijk bent voor het vaststellen van jouw vakbekwaamheid als het om medicatieveiligheid gaat?

(Bij)scholing is verplicht

Als je medicatie toedient en aanreikt, dien je vakbekwaam te zijn en te blijven. Dat kun je doen door een cursus medicatie en medicatieveiligheid voor zzp’ers te volgen. Tijdens de cursus doorloop je een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte, waarin je leert:

  • Wat de stappen zijn van de Veilige Principes voor de V&V zorgmedewerker. De Veilige Principes beschrijven wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe je veilig kunt werken.
  • Welke richtlijnen er gelden voor het veilig voorbereiden en uitreiken van medicatie.
  • Waar je op moet letten als je patiënten observeert nadat ze medicatie hebben ingenomen.
  • Wat de richtlijnen zijn voor dubbele controles en situaties waarin je dit moet toepassen.
  • Hoe je verpleegkundige handelingen moet uitvoeren om de vitale functies te meten en hoe je hierop kunt rapporteren en handelen.

Aanbieders van cursussen voor medicatie en medicatieveiligheid

Er zijn diverse aanbieders van cursussen voor medicatie en medicatieveiligheid, zowel in de vorm van een e-learning als fysieke cursussen. Tip: er zijn zorgbemiddelingsbureaus die trainingen aanbieden, een voorbeeld hiervan is PRTD uit Rotterdam. 

Het voordeel van dit soort bureaus is dat ze niet alleen opdrachten voor zzp’ers hebben, maar ook alle benodigde trainingen tegen een gereduceerd tarief aanbieden als je via hen werkt. En aangezien er meerdere trainingen zijn die je als zorgprofessional ieder jaar opnieuw moet volgen, kan je dat op lange termijn een flinke besparing opleveren. 

Het is dus zeker de moeite waard om je niet bij het eerste de beste zorgbemiddelingsbureau aan te melden, maar je goed te oriënteren op de verschillende aanbieders.

Avatar

Uw Balans

Uw Balans schrijft graag over alle aspecten van gezondheid. Heb je specifieke gezondheidsvragen of denk je dat er iets aan de hand is? Neem dan altijd contact op met je huisarts.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *